Pedersen, S. A. S., and P. Gravesen. “Kortbladsbeskrivelse, Geologisk Kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele Af 1511 I, 1511 IV Og 1512 II: With a Summary in English”. GEUS Bulletin, vol. 48, Dec. 2021, doi:10.34194/geusb.v48.8293.