[1]
S. A. S. Pedersen and P. Gravesen, “Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II: With a summary in English”, GEUS Bulletin, vol. 48, Dec. 2021.