Pedersen, S. A. S. and Gravesen, P. (2021) “Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II: With a summary in English”, GEUS Bulletin. Copenhagen, Denmark, 48. doi: 10.34194/geusb.v48.8293.