Pedersen, Stig A. Schack, and Peter Gravesen. 2021. “Kortbladsbeskrivelse, Geologisk Kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele Af 1511 I, 1511 IV Og 1512 II: With a Summary in English”. GEUS Bulletin 48 (December). Copenhagen, Denmark. https://doi.org/10.34194/geusb.v48.8293.