Ineson, Jon R., Jørgen A. Bojesen-Koefoed, Karen Dybkjær, and Lars H. Nielsen. 2003. “Volgian–Ryazanian ‘hot shales’ of the Bo Member (Farsund Formation) in the Danish Central Graben, North Sea: Stratigraphy, Facies and Geochemistry”. GEUS Bulletin 1 (October). Copenhagen, Denmark:403-36. https://doi.org/10.34194/geusb.v1.4679.