Nilsson, Bertel, Anker Lajer Højberg, and Per Jensen. 2017. “Nitrate Transport Pathways in Riparian Zones of the Hagens Møllebæk Catchment, Northern Denmark”. GEUS Bulletin 38 (July). Copenhagen, Denmark:17-20. https://doi.org/10.34194/geusb.v38.4390.