Nielsen, O. B. ., Seidenkrantz, M.-S. ., Abrahamsen, N. ., Schmidt, B. J. ., Koppelhus, E. B. ., Ravn-Sørensen, H. ., Korsbech, U. ., & Nielsen, K. G. . (2003). The Lower–Middle Jurassic of the Anholt borehole: implications for the geological evolution of the eastern margin of the Danish Basin. GEUS Bulletin, 1, 585–609. https://doi.org/10.34194/geusb.v1.4685