(1)
Pedersen, S. A. S.; Gravesen, P. Kortbladsbeskrivelse, Geologisk Kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele Af 1511 I, 1511 IV Og 1512 II: With a Summary in English. GEUS Bulletin 2021, 48.