Kortbladsbeskrivelse til Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing 1411 I og 1412 II syd​

  • Stig A. Schack Pedersen Geological Survey of Denmark and Greenland, Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark
  • Leif Aabo Rasmussen Äskebäck Norregård 2, 36023 Älmeboda, Sverige
  • Johnny Fredericia Geological Survey of Denmark and Greenland, Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K, Denmark

Abstract

NOTE: This Map Description was published in a former series of GEUS Bulletin. Please use the original series name when citing this series, for example:

Schack Pedersen, S. A., Aabo Rasmussen, L., & Fredericia, J. (2015). Kortbladsbeskrivelse til Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing 1411 I og 1412 II syd​. Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series 6, 1-42. https://doi.org/10.34194/geusm.v6.4564

_______________

Denne kortbladsbeskrivelse er den første af et kortblad i Danmark, og med dansk tekst, i Geological Survey of Denmark and Greenland Map Series. Kortområdet viser udbredelsen af de kvartære aflejringer, som domineres af moræneler fra Det Ungbaltiske isfremstød i den sene del af Weichsel. Aflejringerne er især synlige i de lave kystklinter på Lollands nordkyst samt på en række små øer i Smålandsfarvandet. Desuden findes lidt smeltevandssand og -grus ved Birket på Nordlolland. Postglaciale ferskvandsaflejringer findes i moser og søer, langs åer og i lavninger i terrænet, mens marine postglaciale aflejringer findes stedvis langs kysterne af både Lolland og de mange små øer. De underliggende kalklag fra Maastrichtien og Danien er vist på temakort og profiler.

Kortbladsbeskrivelsen giver en systematisk gennemgang af de kvartære aflejringers litostratigrafiske opbygning og deres sammensætning, alder og dannelse. Desuden omtales de prækvartære aflejringer i området med fokus på Maastrichtien og Danien lagene og deres tektoniske forhold. Gennemgangen er baseret både på kortlægningsdata, boringer og geofysiske data.

Landskabets glacialdynamiske udvikling gennem Sen Weichsel er præget af fremstødet fra nordøst (Hovedfremstødet) og Det Ungbaltiske isfremstød fra øst og sydøst med aflejring af moræneler og tilhørende smeltevandsaflejringer.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-07-15
How to Cite
Schack Pedersen, S. A., Aabo Rasmussen, L., & Fredericia, J. (2015). Kortbladsbeskrivelse til Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Sakskøbing 1411 I og 1412 II syd​. GEUS Bulletin, 1-42. https://doi.org/10.34194/geusm.v6.4564

Most read articles by the same author(s)